Μαθητές, φοιτητές, στρατιώτες €50.00

  • Το ημερήσιο κόστος χρήσης του γυμνατηρίου και των αιθουσών ορίζεται στα €10.00
  • Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται το Φ.Π.Α.
  • Η συνδρομή είναι προπληρωτέα
  • Η χρήση της Σάουνας είναι €10.00