Το μάθημα αυτό απευθύνεται για παιδιά άνω των 2,5 ετών.  Αναπτύσσει τις φυσικές τους ικανότητες όπως είναι η αντοχή, η δημιουργικότητα, η έκφραση και η μουσικότητα, χρησιμοποιώντας μια σειρά ήχων και μουσικών ρυθμών.  Αυτή η στερεή βάση προετοιμάζει τους μαθητές μας για την επιτυχή μετάβαση στο μπαλέτο και τα άλλα είδη χορού.  Ένα μάθημα πολύ ελεύθερο και ποικίλο που επιδρά βαθιά στον ψυχικό κόσμο του παιδιού.  Τονώνει το ρυθμικό αισθητήριο, οξύνει τις αισθήσεις (ακοή, όραση, αφή) και εξοικειώνει το άτομο με την κίνηση στο χώρο.  Μέσα από το παιχνίδι και το τραγούδι καλλιεργείται η προσοχή, η αντίληψη, η ευαισθησία και η ταχύτητα σκέψης.  Σκοπός είναι η δημιουργική και ελεύθερη επικοινωνία συναισθημάτων και ιδεών. Αυτό γίνεται μέσα από ένα δομημένο μάθημα, στο οποίο τα παιδιά αντιδρούν, συμμετέχουν και επιλέγουν δείχνοντας τις δημιουργικές τους ικανότητες.  Αποτέλεσμα είναι τα παιδιά να καταφέρνουν να χρησιμοποιούν το σώμα τους ως μέσο έκφρασης, να αναπτύξουν τα συναισθήματα και τη φαντασία τους, αλλά και να μάθουν να λειτουργούν με σεβασμό για τον εαυτό τους και για την ομάδα τους.