Διεύθυνση: Αγίας Φυλάξεως 3116, Λεμεσός, Κύπρος

Τηλέφωνο.: +357-25385898
Φάξ.: +357-25333233

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@machallekide.com